escapekit:

One Day

a unique series of landscapes in which Japanese photographer Ken Kitano uses long exposures to capture sunrise to sunset throughout the course of one single day. 

(Source: mymodernmet.com)

http://giomua.tumblr.com/post/88771156331/thanh-pho-ngay-ta-khong-yeu-nhau-luenh-loang-giot

Thành phố ngày ta không yêu nhau
Luênh loang giọt dầu quá khứ
Trên mái ngói con chim hồn nhiên không hót nữa
Tàu xe lăn bánh ơ hờ

Sập cửa lòng không cả ước mơ
Kỉ niệm nhòa phong thư cũ
Ta tàn đêm mà không là mất ngủ
Hoang hoải những phút yêu người

Thành phố ngày ta không yêu nhau
Đường rộng…

(Source: tasaytaka)